Neodgovarajuće propisivanje lijekova starijim osobama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Neda Jotanović, Lana Nežić, Marko Vučen, Dušica Lakić, Biljana Đukić, Danijala Mandić
2017 Biomedicinska istraživanja  
Uvod. Osobe starije životne dobi su usljed postojećih komorbiditeta izloženepovećanom riziku zbog neodgovarajućeg propisivanja lijekova. Cilj rada jebio utvrditi učestalost neodgovarajućeg propisivanja lijekova, interakcija ipotencijalnog izostanka propisivanja lijekova prema kriterijumima ScreeningTool of Older Person's potentially inappropriate prescriptions/Screening Tool to Alertdoctors to the Right Treatment (STOPP/START) i protokolu autora Mimica-Matanović,Vlahović-Palčevski
more » ... Studija presjeka je provedena u tri ambulante porodične medicinei obuhvatila je 88 pacijenata, starosti ≥65 godina. U analizi je korišćenamedicinska istorija sa trenutno propisanim lijekovima uz primjenu navedenihkriterijuma.Rezultati. Ukupan broj propisanih lijekova je bio 58, 3–9 po bolesniku. PremaSTOPP kriterijumu utvrđen je 41 slučaj neodgovarajućeg propisivanja lijekova,najčešće dugodjelujućih benzodiazepina i derivata sulfonilureje, digoksinau dozi preko 125 mcg/dan i nitrata. Prema kriterijumu Mimica-Matanović iVlahović-Palčevski utvrđeno je da su 63 lijeka imala neodgovoarajući odnosbenefit/rizik kod 54 (61,3%) bolesnika. Koristeći START kriterijum utvrđen jeizostanak primjene 61 neophodog lijeka u određenoj indikaciji kod 33 (37,5%)bolesnika, i to najčešće acetil-salicilne kiseline, statina, antikoagulanata ibeta blokatora. Ustanovljene potencijalne interakcije lijekova su se odnosilena dvostruku ili trostruku antiagregacionu terapiju, digoksin i furosemid, ikombinaciju agonista i antagonista dopamina (ropinirol i haloperidol).Zaključak. Neodgovarajuće propisivanje lijekova je prisutno kod 61,3%starijih ispitivanih bolesnika i češće je od izostanka primjene neophodnoglijeka u određenoj indikaciji. Primjena odgovarajućih kriterijuma je korisnaza utvrđivanje neodgovarajućeg propisivanja i poboljšanje bezbjednostiprimjene lijekova.
doi:10.7251/bii1602168j fatcat:sbo6uls3hfcuxi2g4tv7ijwzyu