Het belang van risicomanagement in de interne beheersing

Olga Missioura
2014 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Dit artikel beschrijft een empirisch onderzoek naar de percepties van docenten in accountancy en praktijkbeoefenaren ten aanzien van risicomanagement en interne beheersing. Uit het onderzoek blijkt, dat de relevante interne-beheersingscomponenten voor ondernemingen in het algemeen, en voor het MKB in het bijzonder, door praktiserende accountants anders worden ingevuld dan door docenten in accountancy, die zich met de genoemde onderwerpen bezighouden. Zo wordt de rol van het risicomanagement in
more » ... et beheersingsproces door de docenten in accountancy hoger aangeslagen, terwijl andere aspecten, zoals de beheersingsmaatregelen en de cultuur binnen de organisatie, voor praktiserende accountants een belangrijker rol spelen, met name in de MKB-praktijk. Het onderzoek kan worden omschreven als een exploratief onderzoek, dat gebruik maakt van kwalitatieve diepte-interviews met negen docenten in accountancy en negen praktiserende accountants. Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve beoordeling door meerdere beoordelaars aan de hand van patroonanalyse van een door respondenten gegeven omschrijving van het begrip interne beheersing.
doi:10.5117/mab.88.31234 fatcat:rtmrlq5pkffgbdt4ph7g6vkjim