Kultura ekonomiczna w Niemczech na przykładzie Euroregionu Nysa

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk
2017 Pogranicze Polish Borderlands Studies  
Celem artykułu jest zaprezentowanie kultury ekonomicznej Niemiec oraz obszarów dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Nysa. Do analizy wykorzystano studia dotyczące literatury przedmiotowej oraz dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Euroregionu Nysa. Przedstawiono również wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez autorkę w małych i średnich przedsiębiorstwach w polskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa, którego celem było zebranie opinii na temat
more » ... osunków polsko-niemieckich, znajomości Euroregionu Nysa, a także form współpracy polsko-niemieckiej.
doi:10.25167/ppbs388 fatcat:kwn6vlj6fresrhkqsnjqtyfimq