Wiktoria Blacharska

Muzeum Narodowe, Gdańsku Oddział, Etnografii Oliwie
unpublished
Garść refleksji na zadane w ankiecie pytania O d 30 lat pracuję w muzeum i na tak zadane pytanie "czym jest muzeum i jaka jest jego rola?" powinnam odpowiedzieć śpiewająco. Ale właśnie dlatego, że jestem wewnątrz tejże instytucji, odpowiedź dla mnie nie jest taka prosta. Definicje muzeum i jego zadań, jak się okazuje, nie są jednoznaczne i oczywiste, lecz zmieniają się z czasem w zależności od tendencji, ekono-mii, polityki, nowych trendów. Kiedy zaczynałam swoją pracę na początku lat 80. XX
more » ... ku, wszystko było bardziej oczywiste: gromadziliśmy zabytki, badaliśmy, opisywaliśmy, wystawialiśmy, edukowaliśmy. Właśnie taka była kolejność naszych działań muzealnych. Wraz ze zmianą systemu i przy-porządkowania organizacyjnego, zmianami prawnymi i finansowymi, wejściem w krąg przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w muzeal-nictwie następuje pełzająca rewolucja. Zaburzone zostało dawne widzenie muzeum, wciąż wprowadza się nowe zadania, przestawia kolejność priory-tetów działań muzealnych, stawia kolejne wymagania przed muzealnikami. Mam wrażenie, że dążymy do jakiegoś nowego modelu muzeum-ale jaki on ma być, nie wiadomo. Póki co błądzimy w chaosie, miotając się, nie wiedząc w jakim kierunku zmierzać. Współczesny muzealnik ma poszerzone pole działań. Musi być także specjalistą od reklamy, powinien myśleć komercyj-nie, pozyskiwać sponsorów, nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami. Często dochodzi więc w tej zbytniej komercjalizacji muzeum do takich wypaczeń, jak pokazywanie wystawy pająków czy narzędzi tortur w muze-ach o zupełnie innych profilach, byle tylko przyciągnąć zwiedzających i ich czymś zaszokować. Stąd też coraz większa liczba imprez w muzeach, wynaj-ZBIÓR WI ADOMOŚCI DO A NTROPOLOGII MUZEALNEJ Nr 1 / 2014
fatcat:ozxsndf3irc7hkmyuokfzowbfe