Listy księdza Jana Piotrowskiego, "przyjaciela z Dworu", o wojsku w obozie pod Pskowem w 1581 roku

Aleksander Bołdyrew
2018 Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica  
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">Problematyka życia codziennego w obozie wojskowym w epoce wczesnonowożytnej nie była, jak dotąd (poza nielicznymi wyjątkami), przedmiotem osobnego studium. Szczególnie interesujące wydaje się skupienie na tej kwestii w odniesieniu do wypraw inflanckich Stefana I Batorego, zwłaszcza ostatniej z nich (Psków – 1581 r.). Prócz oficjalnej dokumentacji o charakterze politycznych oraz stosunkowo nieźle zachowanych
more » ... ródeł natury wojskowo-skarbowej, dysponujemy bowiem dziennikiem Jana Piotrowskiego, uczestnika tych wydarzeń. W formie obszernych listów informował on o przebiegu działań zbrojnych, ale również o nastrojach wśród żołnierzy. Niejednokrotnie pisał także o warunkach codziennego bytowania wojska w obozie (w marszu i podczas oblężeń), sposobach i okolicznościach zdobywania żywności, warunkach pomieszkiwania w obozie wojskowym, kwestiach sanitarnych i zdrowotnych. Jego zapiski doskonale uzupełniają diariusze Łukasza Działyńskiego i Jana Zborowskiego.</span></p>
doi:10.18778/0208-6050.102.04 fatcat:3f5gcffc4zbfhn2jmpfv7h3tq4