Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej

Bartosz Ziemblicki
2014 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2014.362.32 fatcat:4b2g3eqodnhpvgvbkpqomwzxlm