TAF Preventive Medicine Bulletin

Keziban Amanak, Banu Karaöz, Ümran Sevil, Adnan Menderes, Üniversitesi Aydın, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Trakya Sağlık, Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi (+7 others)
2013 unpublished
www.korhek.org 345 Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2014;13(4):345-350 Modern Yaşamın İnfertilite Üzerine Etkisi [Effect of the Modern Life on Infertility] ÖZET İnfertilite; çiftlerin korunmasız cinsel ilişkiye rağmen, bir yılın sonunda gebelik sağlayamaması olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, infertilite üreme çağındaki çiftlerin %15'ini etkilemektedir. Ülkemizde de yaklaşık olarak 1,5-2 milyon kişinin infertilite sorunu ile karşı karşıya olduğu ve sorunun giderek
more » ... ttığı belirtilmektedir. Artan infertilite sorununun en büyük etkenlerinden biri; modern yaşamın hayatımız üzerindeki olumsuz etkileridir. Modern yaşamın olumsuz etkileri tüm dünyanın ortak sorunudur. Modern yaşamın sonucu olarak gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar artan infertilite nedenleri arasındadır. Ebe ve hemşirelerin modern yaşamın infertilite üzerine zararlı etkilerini bilip, bu konuda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere danışmanlık yapmaları ile modern yaşamın inferlilite üzerine olan olumsuz etkileri azaltılabilir. Bu makalede modern yaşamın infertilite üzerine etkileri ve ebe-hemşirelerin danışmanlık rolü ele alınmıştır. SUMMARY Infertility is defined as failing to become pregnant at the end of one year although unprotected sexual intercourse of the couples. Infertility affects 15 % of couples at the reproductive age according to data of the World Health Organization. It was stated that approximately 1,5-2 million individuals in our country face infertility problem and problem increases gradually. One of the most important factors of increasing infertility problem is the adverse effects of modern life on our existence. Adverse effects of modern life are the common problems of the whole World. Postponement of gestational age as the result of modern life, obesity, electromagnetic waves, hormone-injected and genetically modified foodstuffs, stress, smoking and using alcohol, sexually transmitted diseases are among the increasing infertility causes. Adverse effects of the modern life on infertility may be minimized if the midwives and nurses know the harmful effects of modern life on infertility and provide consultancy services to couples, wishing to have a child. Effects of modern life on infertility and consultancy role of the midwives-nurses are discussed in this article.
fatcat:d3lgr3ioqfehfouizfrx6cbn5i