СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ірина Дарманська
2021 Zbìrnik naukovih pracʹ Nacìonalʹnoï akademìï Deržavnoï prikordonnoï službi Ukraïni  
У статті розкрито систему формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти на засадах наступності та неперервності. Обґрунтовано підходи науковців до поняття та змісту системного підходу, ознак педагогічної системи, класифікації системного підходу стосовно педагогічних явищ і процесів. Проаналізовано зміст системно-структурного, системно-елементного (системно-комплексного), системно-функціонального, системно-діяльнісного, системно-компонентного,
more » ... но-компонентного, системно-ресурсного, системно-інтеграційного, системно-комунікаційного, системно-синергетичного, системно-історичного, системно-біхевіористського, системно-кібернетичного, системно-інституційного підходів у системі формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Узагальнено та охарактеризовано принципи створення, реалізації та впровадження педагогічної системи: цілісності, наукового пізнання, структурування, взаємодії, ретроспективності, неперервності, наступності, взаємопраці, вірогідності, результативності. Більш детально проаналізовано зміст принципів наступності та неперервності, застосування яких сприяє покращенню якості надання освітніх послуг слухачам магістратури. Розкрито напрями удосконалення процесу підготовки слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на макрорівні, мезорівні та макрорівні при створенні системи формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Виокремлено функції педагогічної системи, що сприяють дослідженню процесів підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у системі. Визначено прогнозовані напрями покращення освітнього процесу за умови впровадження системи у процес підготовки слухачів зі спеціальності 073 "Менеджмент".
doi:10.32453/pedzbirnyk.v16i1.691 fatcat:6xvjon2ocbdwxkdykvevsdzhwu