Quantifying the multi-scale kinetic processes in soil environments: frontiers and challenges

Zhenqing Shi, Xiaofan Yang, Chongxuan Liu
2021 Fundamental Research  
doi:10.1016/j.fmre.2021.03.005 fatcat:23m6hwcfjrbdhpenhrzvkmzvku