Формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу як невід'ємної складової його професіоналізму (на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії)

Iryna Darmanska
2014 Педагогічний дискурс  
У статті проаналізовано зміст навчального плану підготовки магістрів сфери освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. На основі навчальних дисциплін автором виділено складові управлінської компетентності керівника закладу освіти. Визначено види компетенцій, якими обов'язково має володіти управлінець як професіонал. Більш детально проаналізовано загальнонаукову та професійно-педагогічну компетентність, які складають підсистему управлінської. На основі зазначених компетентностей
more » ... лізовано правову компетенцію, компетенцію саморозвитку та самоосвіти, продуктивної діяльності, андрагогічну, загальногалузеву, предметно-методичну, діагностичну, навчальну та інформаційно-комунікаційну компетенції. Кожна компетенція, зазначена у статті, підкріплена наявною навчальною дисципліною, що передбачена навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом» (спеціалізація «Керівник підприємства, установи, організації у сфері освіти та виробничого навчання»). Обговорено необхідність включення зазначених дисциплін у план підготовки майбутніх управлінців, що дасть змогу сформувати управлінську компетентність як невід'ємну складову професіоналізму керівника навчального закладу.
doaj:a06efb20c5b44095892ae90b5d936f91 fatcat:fhoiarb6ord33kpukytx5ya2oy