Dlaczego Francuzi nie lubią Anglików? [chapter]

Aleksandra Małecka
2017 Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe  
W procesie budowania i powielania francusko-angielskich stereotypów i uprzedzeń dużą rolę odgrywa kultura i historia obu krajów. Autorka bada źródła "odwiecznego konfliktu" między narodem francuskim i angielskim oraz analizuje, w jaki sposób jest on realizowany we współczesnym dyskursie zarówno historycznym, jak i politycznym we wspomnianych państwach. Słowa kluczowe: Francja, Anglia, zaprogramowanie kulturowe, tożsamość narodowa, stereotypy, historia Stereotyp o nienawiści Francuzów i Anglików
more » ... znają chyba wszyscy. Próba porozumienia się po angielsku we Francji graniczy z cudem, a w Anglii nikt nawet nie próbuje uczyć się francuskiego. Oba te narody stoją ze sobą ramię w ramię na każdym niemal zdjęciu historycznym, a jednak kiedy tylko mogą skaczą sobie do gardeł. Dlaczego? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na specyfikę kulturową obu narodów i jak ich przedstawiciele postrzegają sami siebie. Dla Francuzów najważniejsze w życiu jest właśnie bycie Francuzem. Uważają, że pod względem fizycznej, moralnej i osobistej siły górują nad innymi narodami. Anglicy uznają siebie za najbardziej cywilizowany naród na świecie, praworządny, skromny, uprzejmy, hojny, rycerski, tolerancyjny, solidny i uczciwy. I chociaż wydawać by się mogło, że podobieństwa się przyciągają, a pod względem poziomu zapatrzenia w siebie Francuzi i Anglicy są podobni, to jednak jak podzielić świat pomiędzy dwa imperia, tak aby każde miało go w całości dla siebie? Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przeprowadził wśród pracowników koncernu IBM z różnych krajów badania, które wykazały pewien schemat myślenia, wzorce i zachowania charakterystyczne dla poszczególnych narodów,
doi:10.18778/8088-635-3.09 fatcat:jd3f3q7zzzha7nh4vmhupvqqye