Spatial Clustering of Severe Hand-Foot-Mouth Disease Cases on Hainan Island, China

Shao-Ming Chen, Li Qiu, Zhong-Hua Du, Yu-Ming Jin, Jian-Wei Du, Yan Chen, Chiho Watanabe, Masahiro Umezaki
2017 Japanese journal of infectious diseases (Print)  
doi:10.7883/yoken.jjid.2016.407 pmid:28890503 fatcat:pqz7cvgzdjbt7mwfijjnyrvx5m