ADEZYON MOLEKÜLLERİ VE METASTAZ

TAÇYILDIZ Nurdan ;ÇAVDAR
1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Son on yılın moleküler biyoloji alanındaki en önemli gelişmelerinden biri, hücre ile matrix arasındaki ilişkiyi sağlayan «Adezyon molekülleri» (Ad-m) olarak tanımlanmaktadır. Çünkü Ad-m'nin, embriyogenezis, morfogenezis, inflamatuar cevap hemostazis doku devamlılığı ve diferansiasyon gibi geniş bir çerçevede çok önemli rollere sahip oldukları gösterilmiştir (36,39,42). Bu moleküllerin hızla önem kazandığı alanlardan biri de «kanser» ve «metastaz»dır. Şimdiye kadar tanımlanmış beş Ad-m'ü
more » ... n hemen hepsi, kanser hücre metastazının çeşitli basamaklarında birbirini izler şekilde rol almaktadır (4, 12, 23, 26, 31, 33) . En önemli adezyon molekülü aileleri :
doi:10.1501/tipfak_0000000453 fatcat:xuu4xxamundn3fa6sjblcit4i4