ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ

Maria Dzyubynska
2017 Психологічний Часопис  
Анотація. У статті здійснено аналіз різних підходів до розуміння структури внутрішньої картини здоров'я (ВКЗ). ВКЗ являє собою комплексне суб'єктивне уявлення людини про своє здоров'я, механізми його формування, причини погіршення, сукупність емоційних переживань у стані здоров'я, способи його підтримки і збереження, що включає взаємопов'язані структурні компоненти. Визначено, що внутрішня картина здоров'я дітей хворих на епілепсію найкраще виражається через поведінковий, емоційний, когнітивний
more » ... та ціннісно-мотиваційний компоненти. На рівні кожного з компонентів відображені суб'єктивні образи здоров'я особистості. Також у роботі розкрито психологічні особливості прояву кожного із цих компонентів у дітей хворих на епілепсію. Встановлено, що ставлення дитини до свого здоров'яце частина її Я-концепції. Уявлення та прийняття себе у теперішньому, усвідомлення можливості розвитку у майбутньому, в умовах хвороби, є визначальними у формуванні структури внутрішньої картини здоров'я дітей хворих на епілепсію. Ключові слова: Внутрішня картина здоров'я, структура внутрішньої картини здоров'я, поведінковий компонент, емоційний компонент, когнітивний компонент, ціннісномотиваційний компонент. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ Аспірант кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна)
doi:10.31108/1.2017.3.7.3 fatcat:athwanmn7jeynpaegmns3xogmq