Small Antennas: Miniaturization Techniques and Applications

Davor Bonefačić, Juraj Bartolić
2012 Automatika  
Original scientific paper The paper presents research results in the field of small antennas obtained at the Department of Wireless Communications, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. A study comparing the application of several miniaturization techniques on a shorted patch antenna is presented. Single and dual band shorted patch antennas with notches and/or slot are introduced. A PIFA designed for application in mobile GSM terminals is described. The
more » ... on of stacked shorted patches as array elements for a mobile communication base station as well as for electromagnetic field sensor is presented. The design of single and dual band folded monopoles is described. Prototypes of the presented antennas have been manufactured and their characteristics were verified by measurements. Male antene: postupci smanjivanja izmjera i primjene. U radu su prikazani rezultati istraživanja u području malih antena ostvareni na Zavodu za Radiokomunikacije, Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Prikazana je primjena više postupaka za smanjivanje izmjera skraćene mikrotrakaste antene. Opisane su izvedbe skraćenih mikrotrakastih antena s urezima i prorezom za rad u jednom i u dva frekvencijska područja. Prikazana je izvedba planarne invertirane F-antene (PIFA) za primjenu u ručnim terminalima sustava pokretnih komunikacija GSM. Višeslojne skraćene mikrotrakaste antene uporabljene su za izvedbu antenskog niza za baznu postaju sustava pokretnih komunikacija te kao elementi osjetila za mjerenje jakosti elektromagnetskog polja. Prikazana je izvedba savijenih monopolnih antena za rad u jednom te u dva frekvencijska pojasa. Izraîeni su prototipovi opisanih antena i mjerenjima su ispitane njihove osobine. Ključne riječi: mala antena, planarna antena, skraćena mikrotrakasta antena, PIFA, višeslojna mikrotrakasta antena, savijeni monopol, dvofrekvencijska antena
doi:10.7305/automatika.53-1.164 fatcat:c4qapc4x6vernebmwus3v72imm