ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЮРИСТА

К. Радченко
2019 Vìjsʹkova osvìta  
Костянтин Радченко, начальник кафедри загальновійськових дисциплін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ORCID ID 0000-0002-1279-9126 ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЮРИСТА Стаття присвячена дослідженню проблеми професійної компетентності майбутніх військових юристів, обґрунтуванню й розробці профілю їх професійної компетентності та визначенню змісту відповідних професійних компетенцій. Визначено сутність поняття «професійна компетентність»,
more » ... уто види компетентностей юриста. На основі вивчення професіограми виділено професійно важливі якості фахівця юридичної галузі, що входять до структури професійної компетентності. На основі вивчення нормативно-правових документів визначено професійні обов'язки військового юриста, які необхідно враховувати для формування переліку та змісту його професійних компетенцій. Розроблено профіль професійної компетентності військового юриста, що охоплює такі компетенції, як: знаннєво-термінологічна, професійно-особистісна, професійно-операційна. Ключові слова: компетенція; професійна компетентність; профіль професійної компетентності; військові юристи.
doi:10.33099/2617-1783/2017-2/188-198 fatcat:m2xotzbuzbhlzpfjlomnnoqeam