Both sides of human cerebellum involved in preparation and execution of sequential movements

Sheng-Zhong Cui, En-Zhong Li, Yu-Feng Zang, Xu-Chu Weng, Richard Ivry, Jian-Jun Wang
2000 NeuroReport  
doi:10.1097/00001756-200011270-00049 pmid:11117502 fatcat:ccmc3u3l6naqffnza2ca5nlupm