1983-2021 YILLARI ARASINDA TURİZM PAZARLAMASI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BAHAR GÜRDİN
2021 Social Sciences Studies Journal  
1983-2021 yılları arasında genel olarak turizm pazarlaması ile ilgili çalışmalara ilginin giderek arttığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, turizm pazarlamasına ilgi duyan araştırmacılara ışık tutmak için konuya ilişkin detaylı verilerin topluca sunulması ve sistematik bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada turizm pazarlamasına ilişkin verilere ulaşmak için "Web of Science"den yararlanılmıştır. Ulaşılan 25.238 adet çalışmadan 17.845 adet makale analize dâhil edilmiş ve
more » ... Sviewer bilimsel haritalama tekniği ile görselleştirilmiştir. 1983-2021 yılları arasında turizm pazarlaması konusunda en çok makaleye sahip olan; (1) ülke Avustralya iken (2) kurum Hong Kong Politeknik Üniversitesi, (3) yazar Dimitrios Buhalis ve (4) turizm pazarlaması konusunda en çok kullanılan anahtar kelime de "Turizm"dir.
doi:10.26449/sssj.3402 fatcat:bc6pisulgfgrbohln4fj6k5p6i