Analiza certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011–2016

MARTA ZACH, ANETA BRODZIAK, MARIUSZ FLOREK
2018 Journal of Animal Science Biology and Bioeconomy  
W pracy dokonano analizy stanu certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011–2016. Materiał porównawczy stanowiły raporty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wykazano, że pomimo coraz większego zainteresowania i rosnącej popularności produktów ekologicznych liczba producentów ekologicznych oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w analizowanym okresie wykazywały tendencję spadkową. W procesie certyfikacji gospodarstwach rolnych i przetwórni żywności
more » ... gicznej występowały nieprawidłowości wynikające z bezpośredniej działalności producenta, jak również leżące po stronie inspektorów jednostek certyfikujących.
doi:10.24326/jasbbx.2018.3.2 fatcat:jvv6rpd2rzcexd7y32lf2vpoie