STUDIU COMPARATIV DE MONITORIZARE A REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN DOUĂ SISTEME DE HEMOCULTURI, LA UN LOT DE PACIENŢI TRANSPLANTAŢI HEPATIC

Jeni Vlad, Mihaela Teodor, Doina Hrehoret, Mircea Popa, Irinel Popescu, Jeni Vlad, Şoseaua Fundeni, Nr, Bucureşti
2014 unpublished
Cuvinte cheie: screening bacteriologic, hemocultură, transplant hepatic Rezumat: Introducere: Infecțiile transmise pe cale sanguină au o importanță decisivă în evoluția pacientului cu transplant hepatic. Diagnosticarea acestor infecții r ă mâne o prioritate absolută. Obiectiv: Depistarea în faze curabile a etiologiei bacteriene şi fungice urmărită comparativ cu ajutorul a două sisteme automate de screening microbiologic (VersaTREK versus BACTEC 9050) la pacientul transplantat hepatic, în scopul
more » ... aplicării tratamentului antibiotic şi antifungic adecvat cât mai rapid. Material şi metodă: Studiul microbiologic s-a efectuat pe un lot de 60 de pacienţi (38 bărbaţi şi 22 femei) transplantaţi hepatic în Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic "Dan Setlacec" din Institutul Clinic Fundeni. Acesta s-a efectuat în perioada februarie-noiembrie 2013 la pacienţi care au prezentat cel puţin 2-3 episoade de bacteriemii tranzitorii în cadrul sepsisului postoperator cu o limită de detecţie de 1-30 UFC / ml sânge. S-au recoltat 480 prelevate -hemoculturi din ambele sisteme, aerobe (240) şi anaerobe (240). Flacoanele VersaTREK (Redox 1/40ml, Redox 2/40 ml) au fost comparate cu standardul aerob şi anaerob BACTEC/F. S-au identificat bacteriile şi fungii izolaţi din hemoculturi pozitive. Rezultate: Timpul de creştere-pozitivare din momentul incubării la sistemul VersaTREK a detectat o creştere la <18 ore pentru toate microorganismele, cu o sensibilitate de detecţie de sub <20 UFC / ml faţă de sistemul BACTEC care a detectat o creştere la >24 ore. S-a evidenţiat un procent de 30% bacili Gram negativi nefermentativi şi fermentativi, 21,6% MRSA şi 6,6% Candida albicans. S-au obţinut rezultate fals pozitive -contaminări evidenţiate în special în cazurile în care nu s-a folosit metoda percutanată de venopuncţie periferică, recoltarea fiind practicată pe cateter într-un procent de 16,6% la sistemul VersaTREK şi 25% la sistemul BACTEC. Concluzii: Ambele sisteme au fost eficiente în detecţia bacteriilor şi fungilor la pacientul transplantat hepatic, dar în cazul sistemului VersaTREK din inoculul de 0,1 ml s-au detectat şi izolat germeni la >3 ore de la incubare.
fatcat:xthufib3czeuxgetrrz5qepmiq