Utilization of simple presentation methods for comparative studies in the historical mining

Pavol Rybár, Mário Molokáč, Ladislav Hvizdák, Jana Hvizdáková
2015 Geotourism/Geoturystyka  
The article deals with two important sites of the copper cementation process in historical mine deposits, namely Spania Dolina and Smolník in Slovakia. It analyzes these two historical mining sites from several points of view, such as their significance at the time, applied technologies and philosophers interested on it. For comparison, simple presentation methods were used based on graphic and animation software. The methods show historical mining in a broader context making it possible to
more » ... it possible to combine its developments with other historical facts. The paper used presentation methods for comparing technologies and knowledge about cementation waters in two Slovak historical mining locations -Smolník and Spania Dolina. Treść: Artykuł przedstawia dwa ważne, historyczne ośrodki górnictwa rud metali: Dolinę Szpanią i Smolnik na Słowacji, w których zastosowano cementacyjną metodę odzysku miedzi. Oba ośrodki historycznego górnictwa analizowano z różnych punktów widzenia, np. ze względu na ich znaczenie w porządku chronologicznym, zastosowane technologie i zainteresowanie ze strony uczonych filozofów. Do celów porównawczych zastosowano metody prostej prezentacji oparte na oprogramowaniu graficznym i animacyjnym. Takie metody pozwoliły na ukazanie historycznego górnictwa rud w szerszym kontekście, tak by połączyć opis jego rozwoju z innymi faktami historycznymi. Zastosowano metody prezentacyjne do porównania technologii i wiedzy na temat roztworów cementacyjnych w obu słowackich historycznych okręgach górniczych: Smolniku i Dolinie Szpaniej. Słowa kluczowe: Smolnik, Dolina Szpania, roztwory cementacyjne, historyczne górnictwo, transmutacja metali, wizyty wybitnych osobistości, nowe metody prezentacji faktów w porządku chronologicznym
doi:10.7494/geotour.2015.40-41.49 fatcat:ewmukajnwbhjnfwlyqwtengoh4