ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВЫХ ОТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

Dmitrij Andreevich Muzychuk, Andrej Vladimirovich Gavrysh, Tatyana Ivanovna Ishentko
2017 Научный взгляд в будущее  
У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ділових готелів України. Діловий туризм є одним з основних факторів формування потужної туристичної індустрії країни, інструментом збільшення внутрішніх та міжнародних туристичних потоків, скла
doi:10.30888/2415-7538.2017-07-03-046 fatcat:7fybat4smzbuhbgbqhwsi32cb4