Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów, red. Woj-ciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska, Gabriela Frischke, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 256, il. ISBN 978-83-227-9144-8

Anita Magowska
2018 Acta medicorum polonorum  
doi:10.20883/amp.2018/21 fatcat:uktmv6trrzaovjrhjjf43vtxhe