DIDŽIOJO KARO VAIZDAVIMAS ŠIUOLAIKINIAME PRANCŪZŲ ROMANE

Thierry Laurent
2018 Literatūra (Vilnius)  
Pirmasis pasaulinis karas, po 1945 m. beveik pra­dingęs iš prancūzų prozos, nuo devintojo praėjusio amžiaus dešimtmečio prancūzų romanistams tapo iš naujo reikšmingu įkvėpimo šaltiniu. Artėjanti šio tragiško konflikto šimtmečio sukaktis tik sustiprino naująją tendenciją. 1914–1918 m. periodo istorinė re­konstrukcija ar tiesiog paprastas prisiminimas suteikia rašytojams galimybę analizuoti praeities epochos civilių ir karių elgsenos kolektyvinę psichologiją ir pa­teikti savo kritines įžvalgas.
more » ... sų straipsnyje susitel­kiama ties keturiais visuomenės dėmesį patraukusiais romanais, savaip perteikiančiais karo siaubą ir absur­dą: Laurentʾo Godé Riksmų (Cris, 2001), Philippeʾo Claudelio Pilkųjų sielų (Les Âmes grises, 2003), Jeano Echenoz 14 (14, 2012) ir Pierreʾo Lemaîtreʾo Iki pasi­matymo danguje (Au-revoir là-haut, 2013).
doi:10.15388/litera.2017.4.11217 fatcat:ke4dqmatzvbmtjapuwasczozkq