Rumanian Abstracts / Rumänische Zusammenfassungen / Abstracte

Editor
2012 European Journal of Mental Health  
Resurse sigure într-o lume sfărâmată: Dimensiunea economico-socială şi etica relaţională din perspectiva lui Boszormenyi-Nagy: În acest studiu, îmbinând literatura de specialitate din domeniul ştiinţelor economice respectiv al ştiinţelor sociale, prezentăm câteva experienţe practice şi aplicaţii clădite pe baze fi lozofi ce, respectiv teologice. Facem observaţii referitoare la recenta criză economico-fi nanciară, la economia de "piaţă liberă" şi la consecinţele lor în sfera privată. În calitate
more » ... rivată. În calitate de terapeuţi, trebuie să examinăm care este în prezent corelaţia dintre datele socio-economice, respectiv rapoartele cu dimensiuni (inter)personale. Acum, când nedreptatea şi nesiguranţa socială sunt mascate prin ideologia autonomiei şi a egalităţii, care este situaţia condiţiilor responsabilităţii relaţionale? În astfel de condiţii, ca o "euristică a spaimei", căutăm perspectiva reală a speranţei. Puterea eticii relaţionale poate părea o iluzie dacă considerăm că, asumarea responsabilităţii depinde de cuantumul libertăţii cu care suntem înzestraţi prin natură şi cultură. Deşi această ipoteză pare a fi cunoscută, totuşi etica relaţională este acel strat motivaţional, care poate da speranţă în restabilirea dreptăţii umane lezate. Citind scrierea lui Levinas, vom putea înţelege mai bine, cum sunt posibile toate acestea. Atracţia faţă de o altă persoană îmi dă o motivaţie. "Porunca ei fără forţă" mă face liber. Modul de abordare contextuală al lui Boszormenyi-Nagy oferă oportunităţi valoroase în vederea modelării unei preocupări de responsabilitate relaţională. Cuvinte cheie: criză economică, etică relaţională, resurse sigure şi de încredere, terapie contextuală, reciprocitate
doi:10.5708/ejmh.7.2012.2.abs.r fatcat:7wviqklz5ba33e2ky5w4dkh4xe