Environmental Reporting of Industrial and Supply Chain Business Processes within the Context of Sustainable Development

Turkay Yildiz, Funda Yercan
2011 Business: Theory and Practice  
Green issues in industrial and supply chain business processes have been receiving exponentially growing attention over the past decade. Consumers are demanding green products and services more and more, and on the other side of the marketplace, businesses and industries are now much more responsive to green issues. Furthermore, businesses and industrial systems are, in present conditions, positively reacting to green issues. From an academic perspective, there are considerable numbers of
more » ... ch on this topic in various disciplines. Thus, for the green strategies with respect to the sustainable development, this paper delves into the literature of the significance of sustainability concept with an emphasis on the ecological dimension and then brings a range of essential perspectives along with the applied framework of environmental reporting of industrial and supply chain business processes. Santrauka. Per pastarąjį dešimtmetį nuolat didėjo dėmesys ekologiškumo klausimams gamybos ir tiekimo grandinės verslo procesuose. Vartotojai vis daugiau ir daugiau reikalauja ekologiškų produktų bei paslaugų, rinka, verslo ir gamybos sistemos vis labiau jautresnės ekologiškumo klausimams. Esamomis sąlygomis verslo ir gamybos sistemos teigiamai reaguoja į tokio pobūdžio dalykus. Mokslo perspektyvos požiūriu nagrinėjamu klausimu yra atlikta nemažai tyrimų įvairių disciplinų lygmeniu. Taigi siekiant sukurti ekologiškumo strategiją atsižvelgiant į darnią plėtrą, straipsnyje nagrinėjama darnaus vystymosi koncepcija, akcentuojant ekologijos dimensiją, ir nustatomos esminės perspektyvos remiantis aplinkosaugos ataskaita apie gamybos ir tiekimo grandinės verslo procesus. Reikšminiai žodžiai: informacija apie aplinkosaugą, ekologijos vadyba, ekologiškumo didinimas, darni plėtra, kokybės valdymas, gamybos procesai, įmonės išteklių planavimas.
doi:10.3846/btp.2011.01 fatcat:uox6swhvtzdxno7qnaskbcbrbe