CONSACRAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PENAL

Ana Călin
unpublished
1. Documente semnificative De-a lungul secolelor s-au elaborat idei şi concepte cu privire la drepturile şi obligaţiile beligeranţilor, astfel că apăreau germenii izvoarelor, care în timp au oferit posibilitatea formării unei noi discipline de studiu, aceea de Drept internaţional penal. Acordurile şi convenţiile internaţionale au determinat statele să-şi asume răspunderea pentru consecinţele survenite ca urmare a unor conflicte regionale, ori pe o arie geografică extinsă. Câteva din aceste
more » ... eva din aceste documente sunt semnificative; a.-Instructiunile din 1863 elaborate in timpul razboiului de independenţă purtat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii prevedeau: Crimele prevăzute de legile penale, ca incendiul, omorurile, mutilările, loviri şi răniri, furtul cu mâna înarmată, sustracţiunile în sensul de sustragere, furtul în timpul nopţii prin efracţie, falsul şi raptul dacă sunt comise de soldaţi americani pe teritoriul inamic contra locuitorilor de pe acest teritoriu, nu numai că sunt pedepsiţi cu aceleaşi pedepse ca în Statele Unite, dar în toate cazurile, în care nu atrag pedeapsa cu moartea, va fi aplicat maximul pedepsei. Instructiunile erau severe şi cu privire la alte aspecte, in sensul că: oricine răneşte în mod intenţionat inamicul redus deja la neputinţă, il omoară sau ordonă să fie ucis, sau încurajează soldaţii să-l omoare, va fi executat, dacă culpabilitatea sa este demonstrată, fie că aparţine armatei Statelor Unite, fie că este un inamic capturat după comiterea crimei. Sursa Grigore Geamanu Dreptul penal internaţional şi infracţiunile internaţionale Editura Academiei Bucuresti 1977). b.-DOCUMENTE INTERNAŢIONALE Conventia pentru îmbunătăţirea soartei militarilor răniţi din armatele în campanie, semnată la Geneva la 22 august 1864, stabilea ca obligaţii:-Ambulanţele şi spitalele militare vor fi recunoscute neutre şi în consecinţă, protejate şi respectate de către beligeranţi, atâta timp cât se vor găsi în ele bolnavi sau răniţi;-Neutralitatea înceteaza în momentul în care ambulanţele sau spitalele erau păzite de către o forţă militară;-Personalul spitalelor şi al ambulanţelor beneficiau de statutul de neutru pe perioada exercitării funcţiilor, puteau să-şi exercite atribuţiile lor în spitale sau ambulanţe, chiar după ocuparea de către ianamic. Deasemenea ele se puteau retrage pentru a se reuni cu unităţile de care aparţineau;-Comandanţii erau îndreptăţiţi, de a remite imediat atunci când circumstanţele o permiteau şi cu consimţământul ambelor părti, avanposturilor inamice pe militarii răniţi in timpul luptelor;-Un steag distinctiv şi uniform, însoţit de steagul naţional, era arborat pentru spitale şi ambulanţe (ne aflam in anul 1864, imprejurare în care se afirmase încă din anul 1863 Crucea Roşie Internaţională, care în starea incipientă era cunoscută ca o mişcare cu caracter umanitar, având ca scop de a contribui la ameliorarea soartei victimelor conflictelor armate); Aceasta mişcare şi-a definit în timp forma de organizare, devenind o asociaţie fără caracter oficial;-Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, fondat în anul 1863, ca instituţie independentă cu caracter privat, neutră pe plan politic, ideologic şi relegios, a fost alcătuit iniţial din cetăţeni elvenţieni, fără a depăşi numărul de 25;-Scopul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii era de a acţiona în timp de război, război civil sau tulburări interne pe lânga părţile beligerante sau adversare, in calitate de instituţie neutră, ocupându-se ca victimele acestor conflicte să primească protecţie şi asistenţă. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei militarilor răniti din armatele de campanie, a fost semnată la Geneva la data de 22 august 1864, prin care s-a stabilit că:-Ambulanţele şi spitalele militare vor fi recunoscute neutre şi în consecinţă protejate şi respectate de către beligeranţi, în timp ce în ele se vor găsi bolnavi sau raniţi;-Neutralitatea înceteaza în momentul în care ambulanţele sau spitalele erau păzite de către o forţă militară;
fatcat:2okpclqt3vhm3iowzqq6xqg75q