О неким српским и бугарским поредбеним фраземама са зоонимима, фитонимима и етницима

Darka Herbez
2015 Filolog  
doi:10.7251/fil1512248h fatcat:areehom5ozbangphebbflceyzq