Структура Предметної Географічної Компетентності Учнів (Рекомендації Для Вчителів Географії)

Любов Вішнікіна, Олег Топузов
2017 Zenodo  
У статті розкривається сутність компетентнісного підходу до навчання географії у загальноосвітніх закладах, аналізується проблема наукового обґрунтування структури предметної географічної компетентності учнів, визначаються її компоненти та елементи. Запропоновано авторське бачення сутніснісних відмінностей у наукових поняттях «компетентість» та«компетенція»; конкретизовано на основі нормативних документів поняття«предметна компетентність» і«предметна географічна компетентність»; розглянуто
more » ... туру предметної географічної компетентності учнів, яку представлено такими структурними компонентами: змістовий, операційний, прикладний, емоційно-ціннісний, світоглядний. Відповідно до компонентів розроблено методичні рекомендації для вчителів щодо специфіки формування предметної географічної компетентності учнів, виявлено значення кожного з компонентів для формування переконань, поглядів і естетичних норм поведінки учнів.
doi:10.5281/zenodo.888314 fatcat:5qxsncnrq5es5blulrraobwltu