DIFFICULTIES OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES TO THE WOULD-BE OFFICERS OF MERCHANT FLEET

O. Kolmykova
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
О. О. Колмикова кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ТРУДНОЩІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІМ ОФІЦЕРАМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ Статтю присвячено виявленню основних труднощів, з якими стикаються викладачі в процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням у морських академіях. Проаналізовано останні дослідження та виокремлено основні
more » ... лено основні проблеми, які цікавлять науковців у сфері методики викладання (формування нової системи оцінювання вмінь, знань та навичок майбутніх офіцерів торгівельного флоту, вдосконалення методів викладання англійської мови за професійним спрямуванням в морських учбових закладах, пошук найкращих підходів щодо викладання та вивчення вищезазначеної дисципліни). Метою дослідження є окреслення причин труднощів, що виникають у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням, та пошук ефективних шляхів їх подолання. Аналізуються два підходи до викладання морської англійської мови -лінгвістичний та комунікативний. Підкреслюється, що лінгвістичний підхід досі популярний в країнах пострадянського простору, проте комунікативний -більш притаманний для країн західної Європи та США. Зазначається, що обидва підходи мають недоліки та переваги, але найбільш ефективним буде їх комбінування залежно від видів роботи на занятті (комунікативний підхід краще використовувати для розвитку діалогічного, а лінгвістичний -монологічного мовлення). В процесі дослідження було виокремлено такі труднощі викладання морської англійської мови, як низька зацікавленість курсантів / студентів, пов'язана з недостатнім рівнем усвідомлення, наскільки англійська мова за професійним спрямуванням важлива для їх подальшої роботи в інтернаціональних екіпажах торгівельного флоту; мовленнєвий бар'єр; недостатній рівень обізнаності викладачів з педагогічною чи лінгвістичною освітою в морській та технічній галузях. Серед шляхів подолання подібних труднощів пропонується створити дружню та комфортну атмосферу на заняттях. Зазначається, що задля підвищення кваліфікації викладачів англійської мови за професійним спрямуванням в морській та технічній галузях буде доцільним проводити тренінги, семінари та стажування в англомовних країнах або в країнах, де навчання в морських вишах проводиться англійською мовою. Дослідження призначене для викладацької аудиторії. Ключові слова: комунікативний підхід, торгівельний флот, англійська мова за професійним спрямуванням, лінгвістичний підхід.
doi:10.32840/1992-5786.2020.69-2.35 fatcat:7qtezd7l3rhc7l5wztvyora47a