MORBIDITATEA PRIN HTA LA LUCRĂTORII EXPUŞI LA ZGOMOT INTENS

Niculina Şchiopu, Iosif Dorin, Bardac
2013 unpublished
Cuvinte cheie: hipertensiunea arterială, boală legată de profesiune, zgomotul peste 87 dB Rezumat: Expunerea la zgomot contribuie la creşterea prevalenţei bolilor cardio-vasculare, existând o evidentă relaţie între această expunere şi bolile cardiace ischemice. Acest articol îşi propune să demonstreze că hipertensiunea arterială la un loc de muncă cu expunere la zgomot de peste 87 dB este o boală legată de profesie. Datorită faptului că riscul relativ este mai mare ca 1 iar FEP este mai mare de
more » ... EP este mai mare de 20%, se poate afirma cu probabilitate de 95% că există o asociaţie epidemiologică între zgomot mai mare de 87 dB şi prezenţa HTA. Keywords: high blood pressure disease linked to profession, 87 dB noise Abstract: Noise exposure contributes to the increased prevalence of cardiovascular disease; there is an obvious relation between this exposure and ischemic heart disease. This article aims at demonstrating that arterial hypertension in a workplace with noise exposure higher than 87 db is an occupational disease. Due to the fact that the relative risk is higher than 1 and that FEP is higher than 20%, we can state with 95% probability that there is an epidemiological association between a noise higher than 87 db and arterial hypertension.
fatcat:xzqcsmaphvcnpcmokvyjq6jekq