Zoran Kurelić (ur.) "Violence, Art, and Politics"

Luka Ribarević
2016 Anali Hrvatskog Politološkog Društva  
doi:10.20901/an.12.13 fatcat:7u6y5fpsvjb7xdepwfia5mpike