Van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabdij in Bornem (prov. Antwerpen). Een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming

Vincent Debonne, Eva Van Regenmortel, Anna Bergmans, Thomas Coomans
2009 Relicta. Archeologie, monumenten-en landschapsonderzoek in Vlaanderen  
doi:10.55465/ociq3297 fatcat:5e5i743hunbqvf37lm2qstprlu