БІОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ІМПЛАНТАТІВ У МІЖМЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ UPSETS OF THE GASTROINTENESTINAL TRACT IN VICTIMS WITH A COMBINED TRAUMA IN CASE OF POLYTRAUMA

V Kryliuk, A Iftodii, V Hrodets'kyi
2013 Рецензент-проф. Р.І. Сидорчук Buk. Med. Herald   unpublished
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці Приватна стоматологічна клініка д-ра Р. Левандовського, м. Коломия Резюме. Проведено біомеханічне обґрунтування розміщення і кількості імплантатів у міжментальному просторі нижньої щелепи для фіксації ортопедичної апаратури. Дослідження проведено на 54 пацієнтах віком від 41 до 86 років (23 чоловіки та 31 жінка) зі складною щелепно-лицевою патологією, яким у міжме-нтальній ділянці беззубої нижньої щелепи було уведено 207 імплантатів, із
more » ... 7 імплантатів, із яких: 187 одноетапових нерозбірних та 20 двохетапових розбірних. Біомеханічно доведено, що повноцінне функціонування ортопедичної апарату-ри залежить від кількості опорних фіксуючих елемен-тів, а кількість імплантатів та варіанти їх розміщення-від конкретної клінічної ситуації. Ключові слова: складна щелепно-лицева патоло-гія, ортопедична апаратура, кількість і розміщення ім-плантатів, міжментальний простір нижньої щелепи, біомеханічне обґрунтування. Вступ. Населення планети невпинно старіє, тому зростає частка людей з повною відсутністю зубів, зокрема на нижній щелепі (НЩ) [13]. У сучасній стоматології протезування на денталь-них імплантатах є одним із основних та перевіре-них часом методів відновлення функції зубних рядів, що має прогнозовані віддалені результати [8, 12, 19]. Відомі різноманітні варіанти протезу-вання при повній втраті зубів [4, 5]. Але, зі збіль-шенням тривалості життя жителів планети, вини-кає потреба в нових концепціях підходу до орто-педичної реабілітації беззубих щелеп, а саме: допомога пацієнтам із тяжкими соматичними захворюваннями, які втратили всі природні зуби внаслідок онкологічних проблем [11]. Останнім часом при протезуванні беззубої НЩ на імплантатах стали особливо популярними і затребуваними, так звані умовно-знімні протези (УЗП) [11, 12], покривні протези (ПП) [7, 2] або перекриваючі [13]. Для демонтажу УЗП потрібен додатковий інструмент (наприклад, викрутка), а це повинен зробити лікар. У тяжких соматичних хворих, при повній адентії на нижній щелепі, застосовують протези, що демонтуються самим пацієнтом або обслуговуючим персоналом за допомогою індивідуальних ключів (рис. 1) [16]. Як же провести грань між протезом з акри-ловим базисом зі штучними яснами та штучними акриловими зубами, укріпленого на імплантатах за допомогою гвинтів, називаючи його умовно-знімним (УЗ), та протезом на балці (покривний, перекриваючий (ПП), який фіксується тими ж гвинтами, а сам протез знімається тільки з допо-могою індивідуального ключа разом із балкою або без неї, шляхом індивідуального його виве-дення. Яка тоді різниця між викруткою для демо-нтажу УЗП без руйнування його та індивідуаль-ним ключем, для зняття запропонованої нами конструкції протеза на імплантатах у міжмента-льній ділянці НЩ [16]. Тобто, гра слів, терміно-логій, неточність перекладів, навіть із авторитет-них джерел, наявність у різних модифікаціях ОА елементів УЗ та ПП призводять до ситуацій, коли про одну і ту ж саму конструкцію тлумачать різні Abstract. The paper presents the results of a retrospective research of victims with a severe combined trauma of the organs of the abdominal cavity for the purpose of developing in them of the signs of gastrointestinal insufficiency. The case fatality rate among 365 victims made up 36,5 %. The most common manifestation of the gastrointestinal insufficiency in victims with a combined trauma of the organs of the abdominal cavity is the absence of peristalsis-56,4 % and the signs of intraabdominal hypertension-43,2 %.
fatcat:gl7b7qjx6zcapo67wpryqsy5ya