Clinical profile of patients treated with cefepime/tazobactam: A new ß-lactam/ß-lactamase inhibitor combination

Abdul Ghafur
2012 Journal of Microbiology and Infectious Diseases  
Objectives: Cefepime/tazobactam is a new ß-lactam/ß-lactamase inhibitor combination licensed for clinical use by Drugs Controller General of India. Aim of our study was to analyze the clinical efficacy and safety of cefepime/tazobactam in patients with sepsis. To the best of our knowledge, this is the first published clinical study on this drug. Materials and methods: A retrospective observational study on the efficacy and safety of cefepime/tazobactam was conducted at a tertiary care hospital,
more » ... iary care hospital, South India. Patients who had a clear source of infection, having a single organism as the causative agent and being treated with cefepime/tazobactam alone were analyzed for efficacy and those cases who had a clear source of infection but either had multiple organism grown or cultures being negative or those patients who received a combination of antibiotics were analyzed for the safety analysis. Results: Thirty two patients satisfied our study criteria. All 15 patients in the efficacy group (nine with ventilator associated pneumonia, three tracheitis, two bacteraemia and one with urosepsis) had complete clinical cure, with microbiological cure in cases where a repeat culture was indicated. There were no significant side effects in any of the evaluable 32 patients assessed for safety. Conclusion: Cefepime/tazobactam is a safe and effective agent to treat patients with nonlife threatening sepsis due to Gram negative bacteria. J Microbiol Infect Dis 2012; 2(3): 79-86 Cefepim/tazobaktam ile tedavi edilen hastaların klinik seyri: Yenir bir ß-laktam/ßlaktamaz inhibitor kombinasyonu ÖZET Amaç: Sefepim/tazobaktam, Hindistan Genel İlaç Kontrol Dairesi tarafından klinik kullanım lisansı verilen yeni bir ßlaktam/ß-laktamaz inhibitor kombinasyonudur. Bu çalışmanın amacı sefepim/tazobaktam'ın sepsis hastalarında etkinliğini ve güvenirliliğini incelemek idi. Bizim bilgimize göre bu makale bu ilaçla ilgili basılan ilk klinik çalışmadır. Gereç ve yöntem: Sefepim/tazobaktam'ın etkinlik ve güvenilirliği üzerine Güney Hindistan'da üçüncü basamak bir bakım merkezinde retrospektif bir gözlem çalışması yapıldı. Enfeksiyon kaynağı belli olan, tek bir mikroorganizmanın etken olarak izole edildiği ve tek başına sefepim/tazobaktam ile tedavi edilen hastalar etkinlik açısından incelendi ve belirgin bir enfeksiyon kaynağı olduğu halde birden çok organizma üreyen veya kültürü negatif olan yada tedavi için bir antibiyotik kombinasyonu alan hastalar güvenilirlilik analizi için incelendi. Bulgular: Hastalardan 32'si bizim kriterlerimizi tam olarak karşılamaktaydı. Etkinlik grubundaki 15 hasta (dokuz ventilatör ilişkili pnömoni, üç trakeit, iki bakteriyemi ve bir ürosepsis) klinik iyileşme gösterdi, hastaların mikrobiyolojik iyileşmesi tekrarlanan kültürlerle gösterildi. Güvenilirlilik grubunda değerlendirilen 32 hastanın hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmedi. Sonuç: Sefepim/tazobaktam, gram negatif bakterilern etken olduğu hayatı tehdit etmeyen sepsisin tedavisinde güvenli ve etkin bir ilaçtır. Anahtar Kelimeler: Sefepim/tazobaktam, BL-BLI, karbapenem koruma stratejisi Ghafur A, et al. Clinical profile of cefepime/tazobactam 80 J Microbiol Infect Dis
doi:10.5799/ahinjs.02.2012.03.0049 fatcat:dkftw3n4gnfbtkl2anzr3vfuvm