Özdemir Asaf'ın Sanatı

Murat TURNA
2022 Sosyal bilimler enstitüsü dergisi  
Özdemir Asaf, yaşadığı dönemde şiiriyle popülerliği yakalamış bir sanatçıdır. Şiirinin geçmişten bugüne dek geniş kitlelerce okunması, şiirde basitliği ve kısalığı gözetmiş olmasıyla ilgilidir. Başlıca sebep bu olmakla beraber, her zamanın temaları olan; aşk, yalnızlık, ölüm vb. üzerine yazar. Ayrıca sade dili ve yalınlığı da şiirine olan rağbetin nedenlerindendir. Özdemir Asaf'ın üç de düz yazı eseri vardır. Bunlar ihmal edilmiş ve pek gündeme getirilmemiş kitaplarıdır. O, daha çok şairliği
more » ... ön plana çıkmıştır. Makalede, özel mektupları ve çevirileri hariç, sanatçının tüm eserleri konu edilerek ayrı başlıklar hâlinde yazdıkları değerlendirilecektir. Eserlerinde şiirin tuttuğu yerin büyüklüğü ve şöhretinin de yine büyük oranda şairlik vasfına dayanması dolayısıyla, makale ağırlıklı ve öncelikli olarak onun şiirlerine odaklanır. Tematik ve teknik bakımdan bu şiirin gösterdiği özelliklere değinilmesinin ardından, düz yazılarına da aynı açılardan yaklaşılacaktır. İnceleme sonucunda varılan yargılar, Özdemir Asaf'ın şiir sanatında tuttuğu yolun, onun popüler bir edebiyat ikonuna dönüşmesine elverişli bir izlek oluşturduğu; ancak üretkenliğinin yanında, sanatından da çok fire veren bir şair hâline düştüğüdür. Aynı hüküm, belirli yönleriyle düz yazıları için de geçerlidir. O, çok yazmış; fakat bunların ne kadarının kalıcı olabileceğini tam olarak öngörememiş bir sanatçıdır. Makalede Özdemir Asaf'ın sanatının güçlü ve zayıf yönlerine işaret edilerek, Türk edebiyatı içinde onun nasıl konumlandırılabileceği, yeni bir bakış açısıyla yorumlanmıştır.
doi:10.47130/bitlissos.1115080 fatcat:qyyj5mtxundqhofrgseod7gale