DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling

Dominik ŁUCZAK
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego -obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego. Implementacji dokonano w języku C++, w środowisku VisualDSP 5.0, przy założeniu wykorzystania algorytmów do obserwacji stanu części mechanicznej napędu elektrycznego, charakteryzującego się sprężystym połaczeniem z maszyną roboczą. Wykorzystano technikę programowania obiektowego. Wyniki implementacji
more » ... dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego -obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego Abstract. Article presents the results of implementation of three discrete methods of estimation of the state vector of the dynamic system -Luenberger observer, Kalman filter and neural network estimator. Implementation was done in C ++, in an VisualDSP 5.0 environment, assuming the use of algorithms to observe the state of the mechanical part of the electric drive, characterized by a elastic connection with the working machine. Autors had used object-oriented programming technique. Słowa kluczowe: obserwator stanu, procesor sygnałowy, implementacja w C++, napęd elektryczny, połączenie sprężyste.
doi:10.15199/48.2016.05.19 fatcat:pulyekwkl5fapbok5wznjmk7yq