Kompiuterijos leksika ir terminija

Gintautas Grigas
2008 Coactivity: Philology, Educology  
Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos g. 4, Lietuva El. paštas grigas@ktl.mii.lt Kompiuteris tampa nuolat naudojamu įrenginiu kasdieniame darbe ir namuose. Kiekvienam kompiuterio naudotojui tenka susidurti su jo ekrane matomais užrašais, kuriuose gausu naujų žodžių, įvardijančių naujas sąvokas. Tie žodžiai patenka iš specialistų vartojamos terminijos. Taip atsiranda kompiuterijos terminijos ir bendrinės kalbos leksikos ryšys. Straipsnyje nagrinėjama kompiuterijos terminijos dalis,
more » ... atenkanti į visuotinę vartoseną, taip pat ir atvirkščias procesas -iš jos patenkantys žodžiai į terminiją. Taip pat nagrinėjama anglų kalbos įtaka kompiuterijos terminijai, lietuviškų santrumpų daryba ir skolinimasis, santrumpų tarimas. Reikšminiai žodžiai: klavišų pavadinimai, kompiuterijos terminija, kompiuterijos leksika, santrumpos, santrumpų tarimas, sinonimija. Įvadas Mokslą taikant praktiškai, tam tikri moksliniai terminai patenka ir į kasdienį gyvenimą. Ypač daug naujų žodžių reikia išmokti kompiuterio naudotojui, nes kompiuteris labai "šnekus". Dėl to reikia kalbėti ne tik apie kompiuterijos mokslinę terminiją, bet ir apie kompiuterijos leksiką bei jos ryšį su terminija. Kompiuteriais naudojasi beveik visi. Tai dar daugiau stiprina mokslinės terminijos ir bendrinės kalbos ryšį. Kompiuterijos leksika -tai žodžiai, matomi kompiuterio dialogo languose: langų, komandų, mygtukų pavadinimai, paaiškinimai, kompiuterio pranešimai apie darbo eigą, pastebėtas klaidas ir pan. Jie trumpi, nes reikia taupyti vietą ekrane ir neblaškyti žmogaus dėmesio. Daugelis jų matomi nuolat. Todėl svarbu, kad jie būtų lengvai suprantami ir įsimenami. Kompiuteriui pateikiamos komandos paprastai išreiškiamos veiksmažodžiais. Siekiant vienareikšmiškumo jų apibūdinamus veiksmus reikia apibrėžti ir jie tampa terminais. Panašių atvejų būna ir su kitomis kalbos dalimis. Kompiuterių pramonės lyderis yra JAV. Todėl terminijoje vyrauja anglų kalba. Ji vartojama ne vien JAV ir Anglijoje, nėra ją norminančių institucijų. Dėl to ji plėtojosi stichiškai. Tai turi neigiamą įtaką anglų kalbai ir jos terminijai. Kalbos dalių įvairovė Terminai dažniausiai būna daiktavardžiai. Kompiuterijoje būdingi ir kitų kalbos dalių terminai. Veiksmažodžiai. Kompiuteris atlieka veiksmus, kurie įvardijami veiksmažodžių abstraktais, pavyzdžiui, įrašymas, įdėjimas, šalinimas, naikinimas, kopijavimas, priskyrimas, perkėlimas. Kompiuteris veiksmus atlieka vykdydamas komandas, kurios įvardijamos veiksmažodžiais,
doi:10.3846/1822-430x.2008.16.2.31-39 fatcat:tkzsanbrarebtdrbo6hjc4dxs4