Kreovanie, šírenie a recepcia komunikačných stereotypov v on-line médiách

Juraj Rusnák
2014 Acta Informatica Pragensia  
V tomto příspěvku jsou analyzovány hlavní trendy ve vytváření a recepci specifických útvarů komunikační provozu v on-line médiích - komunikačních stereotypů jako ustálených znakových struktur. Interpretačním východiskem je teze, že fungování komunikačních stereotypů v on-line médiích je kulturně, sociálně a mentálně podmíněné a výsledkem tohoto fungování je konstruování sociokulturních izoglos ve společnosti, tedy rozšíření použití jistých komunikačních významů, jistého způsobu "čtení textu".
more » ... láštní pozornost je v textu věnována fungování mediálních presetů, komplexně zpracovávaných a šířených šablon a důsledkům, které použití presetů v on-line médiích vyvolává (i vzhledem k jejich využití v marketingovaej komunikaci): extenzifikaci on-line provozu a oslabování interpretačního vztahu uživatele k textu.
doi:10.18267/j.aip.46 fatcat:xc6apy75rzcwlgbjfuc6377q2u