BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNE GÖRE KIYI DEVLETİNİN EGEMEN HAKLARI SOVEREIGN RIGHTS OF THE COASTAL STATE UNDER THE UNITED NA-TIONS CONVENTION ON THE LAW OF SEA

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xxi
2017 unpublished
ÖZET Egemenlik, uluslararası hukuka göre en geniş yetki şeklidir. Devletler ülkelerinde nihai ve mutlak otorite olan egemenliğe sahiptirler. Uluslararası hukuk, devletlerin ülkeleri dışındaki alanlarda da "egemen haklar" tanımıştır. Bu Makale, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, kıyı devletinin Münhasır Ekonomik Bölgedeki ve Kıta Sahanlığındaki egemen haklarını inceleyecektir. Kıyı devleti, kıta sahanlığı üzerinde araştırma yapmak ve doğal kaynaklarını işletmek amacıyla egemen
more » ... k amacıyla egemen haklar kullanır. Münhasır Ekonomik Bölgede ise, canlı ve cansız doğal kaynakları araştırmak, işletmek, korumak, yönetmek ve sudan, akıntıdan ve rüzgardan enerji üretmek gibi bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlerde egemen haklar kullanır. Münhasır Ekonomik Bölgede ve Kıta Sahanlığında diğer devletlerin balıkçılık, ulaşım serbestisi gibi açık deniz serbestileri devam eder. ABSTRACT Sovereignty is the most extensive form of jurisdiction under international law. States enjoy sovereignity, the fi nal and absolute authority, within a given territory. International law also has given state the right to use "sovereign rights" in areas outside territory. The Paper is going to study sovereign rights of coastal State in its exclusive economic zone and on the continental shelf under United National Convention on the Law of Sea. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.
fatcat:gskdxolmsjhzne3u3ldnwddgla