Оцінка взаємозв'язку невізуальних рухів очей і функціональної асиметрії мозку людини під час виконання вербальних завдань

Mariya Tatarenko, Sergii Danylov, Mykola Makarchuk
2019 Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin Series Biological Sciences  
Проаналізовано характер взаємозв'язку невізуальних рухів очей та функціональної асиметрії мозку людини. Установлено, що невізуальні рухи очей уліво та вправо не пов'язані з рівнем розвитку сенсомоторної асиметрії мозку обстежуваних. В обстежуваних із різним коефіцієнтом функціональної асиметрії мозку достовірною є різниця в кількості невізуальних рухів очей уверх та вниз.
doi:10.29038/2617-4723-2016-337-12-229-234 fatcat:ywarchm4yva63he6tchoprbqmm