Lärarna – problem eller lösning?

Ingrid Carlgren
2020 Pedagogisk forskning i Sverige  
Att Pedagogisk forskning i Sverige tar initiativ till en debatt är i sig ett uttryck för att den praktiknära forskningen blivit något som är nödvändigt att förhålla sig till. Men är det ökande intresse bland forskare, som både Camilio von Greiff och Anders Persson beskriver, ett tecken på ett paradigmskifte(von Greiff, 2020; Persson, 2020) ? Eller är det helt enkelt den pedagogiska starflocken som flyger dit pengarna och uppdragen finns? I det senare fallet innebär det att många olika intressen
more » ... kommer in i det så kallade tredje rummet (se debattinläggen från Olsson & Cederlund, Maria Jarl och Magdalena Taube samt Tine S. Prøitz) och därmed också en strid om vad den praktiknära forskningen ska vara.
doi:10.15626/pfs25.04.10 fatcat:2gavpt6qfbdflk64oizbb2qxri