EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE DISTRIBUTION OF AIR STREAM VELOCITY USING THE TWO-LEVEL CYCLONE / EKSPERIMENTINIAI ORO SRAUTO GREIČIŲ PASISKIRSTYMO DVIEJŲ LYGIŲ CIKLONE TYRIMAI

Egidijus Baliukas, Pranas Baltrėnas
2013 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
In order to properly analysethe operation of a two-level multichannel cyclone,a studyon how air flow moves inside the cyclone is necessary. The two-level multichannel cyclone is designed to separate solid particles from the air stream andhas been built in the Environmental Protection Laboratory at Vilnius Gediminas Technical University. Researches on findinghow theair flow distributes withintwo levels and channels of the six-channel cyclone were made. Air velocity was measured using multimeter
more » ... esto–400 and dynamic Pito tube. Air velocity measurements in ducts before and after thedevice were done using an anemometer. The results showed that the air volume at both cyclone levels wereequal, and air velocity inthe channels that werethe same at both levels was also distributed equally. The highest air speed was measured at the end of the last IV channel and reached 13 m/s. Minimum air velocity can be observed when the rings are arranged in such way that 75% of the air flow returns to the previous channel, and the maximum speed is when the previous channel returns 25% of the air flow. Article in Lithuanian. Santrauka Siekiant tinkamai išanalizuoti dviejų lygių daugiakanalio ciklono veikimą būtina išnagrinėti valomo oro srauto judėjimą. Šis įrenginys skirtas kietosioms dalelėms iš oro srauto valyti. Daugiakanalis dviejų lygių ciklonas sukurtas ir pastatytas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos laboratorijoje. Tyrimais siekiama nustatyti oro srauto pasiskirstymą dviejuose šešiakanalio ciklono lygiuose bei kanaluose. Oro greičiams kanaluose nustatyti naudojamas daugiafunkcis matuoklis Testo-400 ir dinaminis Pito vamzdelis. Oro srauto greičiams matuoti ortakiuose prieš ir už įrenginio naudojamas sparninis anemometras. Rezultatai rodė, kad į abu ciklone įrengtus lygius patenka vienodas oro tūris, ir greičiai šių lygių kanaluose pasiskirsto vienodai. Didžiausias greitis – 13 m/s užfiksuotas paskutiniojo kanalo pabaigoje. Mažiausi oro greičiai kanaluose esti, kai žiedai sudėti taip, kad 75 % oro srauto grįžtų į ankstesnį kanalą, o didžiausias greitis yra tada, kai į ankstesnį kanalą grįžta 25 % oro srauto.
doi:10.3846/mla.2013.53 fatcat:noc4atgycvd7jfwegcxhbrd6ru