Institutional analysis of entrepreneurship development in the agrarian sector of economy: methodical aspect
Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект

Oleksandr Shpykuliak, Mykola Malik
2019 Ekonomika APK  
О.Г. ШПИКУЛЯК, доктор економічних наук, професор М.Й. МАЛІК, доктор економічних наук, професор, академік НААН Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Мета статті -удосконалити методичні положення оцінки структури і розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки, розглянувши можливості та доцільність використання методології інституціоналізму. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи інституціонального й
more » ... ічного аналізу, а також синтезовані міждисциплінарні підходи до відпрацювання методології індикативних критеріїв характеристики значень ефектів розвитку підприємств за результативними чинниками структуризації динаміки господарювання; системний підхід для визначення критеріїв індикативного позиціонування інституційної структури господарських формувань за пріоритетами оцінок економічної, соціальної результативності та прогнозу можливих інституційних ефектів; абстрактно-логічний метод для структуризації і класифікації індикаторів інституційної структури господарських (підприємницьких) формувань та окреслення напрямів індикативного аналізу. Результати дослідження. Представлено обґрунтування доцільності застосування методології інституціоналізму для аналізу структури і розробки комплексних та специфічних індикаторів оцінки стану розвитку підприємництва в аграрному секторі, засад формування й визначення перспективи функціонування підприємств за інституційною структурою їх позиціонування зважаючи на інституційний статус, розміри, соціально-економічні результати тощо. Для цього позиціоновано індикатори організаційно-інституційної структури формувань, індикатори розвитку та ефективності тощо. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичний підхід до здійснення аналізу інституційної структури, соціально-економічного стану, ефективності розвитку й окреслення модельної перспективи розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки -за допомогою індикаторів оцінювання діяльності господарств за рівнями та ефектами їх діяльності. Практична значущість. Методичний підхід доцільно застосовувати як базу аналізу інституційної структури та динаміки ефектів господарювання в аграрному секторі, відповідно до наявних практичних пріоритетів статистичної звітності підприємств. Табл.: 3. Бібліогр.: 35. Ключові слова: інституціоналізм; інституціональна методологія; індикатори; інституції; аграрні підприємства; аграрний сектор; методичні положення. Шпикуляк Олександр Григорович -доктор економічних наук, професор, учений секретар, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10) E-mail: shpykuliak@ukr.net ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-5257-5517 Малік Микола Йосипович -доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
doi:10.32317/2221-1055.201906073 fatcat:baqq6axjqnh47hkrd5lyfvu3g4