A assistência à infância abandonada no noroeste peninsular. Instituições, quadros normativos, estratégias familiares e circulação de crianças entre o Minho e a Galiza nos séculos XVIII a XX [article]

Teodoro Alfonso Da Fonte, Digital.CSIC, Digital.CSIC
2020
Imaxe da cuberta: Claudio de Lorena, «A sea port, with a market on shore, and magnificen! buildings adjoining». Procede de Liber veritatis, or a collection 01 two hundred prints after the original designs 01 Claude le Lorrain... , London, J. Boydell, 1777. Imprime: Lugami Artes Gráficas Infesta, 96 15300 Betanzos (A Coruña) Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia,
more » ... ravación magnética ou calquera a1macenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso previo e por escrito das persoas titulares do copyright
doi:10.20350/digitalcsic/12452 fatcat:2kjrd6ll5bcdtmf4onziizk2ey