Instructional design of future vocational teachers training in the context of competence approach (foreign experience)

Elena Yaremenko-Gasiuk
2017 ScienceRise Pedagogical Education  
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) © О. О. Яременко-Гасюк Дослідження розглядає важливість педагогічного проектування підготовки студентів на етапі сучасного реформування вищої освіти в руслі «відкритого» навчання. Зазначається актуальність впровадження інформаційно-освітньої компетентнісної складових у підготовку майбутніх педагогів професійного навчання. Дослідження розглядає мотиваційну
more » ... зглядає мотиваційну модель Дж. Келлера, як один з шляхів активізації навчально-пошукової діяльності студентів при проектуванні та розробці сучасного навчально-виховного процесу Ключові слова: педагогічний дизайн, інформаційно-освітнє середовище, компетентнісний підхід, мотивація, інтерактивне навчання
doi:10.15587/2519-4984.2017.113457 fatcat:ddpsvv5aerfmbdftlkbd3vmnta