40th anniversary of the Institute of Spectroscopy of the Russian Academy of Sciences (Scientific session of the Physical Science Division of the Russian Academy of Sciences, 8 October 2008)
K 40-letiyu Instituta spektroskopii Rossiiskoi akademii nauk. Nauchnaya sessiya Otdeleniya fizicheskikh nauk Rossiiskoi akademii nauk, 8 oktyabrya 2008 g

V.I. Balykin, Aleksandr N. Ryabtsev, S.S. Churilov, Yurii E. Lozovik, Evgenii A. Vinogradov, B.N. Mavrin, N.N. Novikova, V.A. Yakovlev, Boris S. Dumesh, A.V. Potapov, L.A. Surin, A.V. Naumov (+3 others)
2009 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0179.200903h.0297 fatcat:ydcy76i3gvcy5bux4ugl222zla