Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства

С. Ю. Вігуржинська, В. І. Колесник
2019 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
Розглянуті основні види нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності. Показа-на їх роль в процесі формування інноваційного розвитку бізнесу. Аналізується місце інтелектуальнихресурсів як сукупності знань, вмінь, рівня і якості освіти, що реалізуються у вигляді отримання патен-тів, ліцензій, росту вмінь і кваліфікації людей з метою підвищення інноваційної привабливості підпри-ємства. Зростання ролі інтелектуальних ресурсів визначається як основа креативної виробничої полі-тики,
more » ... бничої полі-тики, що сприяє розробці ефективної стратегії розвитку та конкурентоспроможності компанії. Показановзаємозв'язок використання інтелектуальних ресурсів та досягнення підприємством комерційного ус-піху за рахунок впровадження широкого спектру інноваційних технологій. Звертається увага на необ-хідність сертифікації, відповідності системи менеджменту сучасним вимогам та міжнародної стандар-тизації виробів. Наведені приклади стратегічних помилок менеджерів та показані наслідки їх некомпе-тентних дій на розвиток компанії в умовах динамічного ринку.
doi:10.15673/fie.v11i2.1397 fatcat:2wycnztqwvgrpomqffqecdzzuq