HALK HİKÂYESİ İLE MODERN ROMAN ARASINDA KALMIŞ BİR İZMİR ROMANI: AĞANIN OĞLU

Muzaffer ÇANDIR
2019 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Ağanın Oğlu romanı Raif Nezih Atakul tarafından 1926 yılında İzmir'de yayımlanmıştır. Ebat olarak uzun hikâye, kısa roman tarzında yazılan eser hâlâ yeni harflerle basılmamıştır. İzmir'de basılan az sayıdaki romanlardan biri olan bu eser, edebiyat dünyası tarafından tanınmamaktadır. Bu eserin önemi, hem tarihi halk romanı olması, hem de halk hikâyesi formuna yakın bir şekilde kurgulanmış olmasıdır. Yer yer halk hikâyesi özelliği de gösteren eser, bu özelliği ile halk hikâyesi ile modern
more » ... arasında değerlendirilmesi gereken bir özelliğe sahiptir. İçinde yazıldığı yıllardaki İzmir şehrinin yaşam özelliklerinin de bulunduğu romanda baba oğul iki ağanın hayatı üzerinden kadınların ihaneti ve onlara güvenilmemesi gerektiği teması öne çıkarılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Raif Nezih Atakul, Halk Romanı, İzmir'de Edebiyat, Ağanın Oğlu, AN IZMIR NOVEL THAT IS STUCK BETWEEN FOLK TALE AND MODERN NOVEL: AĞANIN OĞLU ABSTRACT The novel Aganın-Oglu was published by Raif Nezih Atakul in 1926 in İzmir. In terms of its size it is a long story written in a style of a short novel, and it has still been not published in the new alphabet. Only a few novels were published in Izmir and this novel is one of them and it was recognized by the world of literature. The importance of this writing is that it is a historical folk novel and at the same time it is a folk story. Partly a folk story, it can be identified as a text between a folk story and a modern novel. The main story line of this novel proceeds through the life of two landowners, father and son, and the betrayal of women and that one must never trust them, while describing the lifestyle of Izmir in those years when the action of the novel takes place.
doi:10.18026/cbayarsos.303674 fatcat:zladcpo42fgsvjs7kro7ye7kke