ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАНУБИЙ КОРЕЯ: ЎЗАРО ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Диёр Орифович Маматов
2022
Мақолада Ўзбекистон Республикасининг Корея Республикаси билан стратегик ҳамкорлик алоқалари шунингдек, ўзаро муносабатлар тарихи, иқтисодий, ижтимоий, маданий ҳамда таълим соҳасидаги алоқаларнинг ривожланиш тенденциялари мавжуд статистик ва илмий асослар билан ѐритилган. Корея Республикаси жаҳоннинг ривожланган давлатлари қаторида илдам олға сураѐтган давлатларидан бири бўлиб, мазкур давлат билан Ўзбекистон Республикасининг турли соҳалар ривожида олдиб бораѐтган ҳамкорлик алоқалари ўзининиг
more » ... ий натижаларини бермоқда. Ушбу эришилаѐтган ютуқлар мақолада тизимли, даврий кетма-кетликда, мантиқийлик ҳамда холисона тарзда ѐритилиш билан бирга, керакли хулоса ва таклифлар илгари сурилган.
doi:10.24412/2181-1385-2022-4-707-711 fatcat:67ztj7okf5gxlneonj7why2qxi